Nhìn lại phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận năm 2010

Năm 2010, tỉnh ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể, phong trào thi đua yêu nước tỉnh ta có bước phát triển rộng khắp, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2006-2010).

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Ngoài phong trào thi đua thường xuyên thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tỉnh ta đã phát động đợt thi đua đặc biệt, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân với những việc làm thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng Miền nam thống nhất đất nước. Triển khai các phong trào thi đua chuyên đề huy động sự tham gia của toàn xã hội vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn hoá khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba mặt; Vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Tổ chức, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn-khu phố văn hoá, xã-phường văn hoá qua đó giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; Huy động các nguồn lực, vận động nhân dân giúp đỡ nhau xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, góp phần giải quyết việc làm mới cho 14.712 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,12%; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo... huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân để xây dựng và sửa chữa hàng trăm “Nhà tình thương”, “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm đồng đội”, xây dựng “Quỹ khuyến học” khen thưởng cho giáo viên, học sinh học giỏi, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đóng góp “Quỹ bệnh nhân nghèo” để tài trợ mổ tim cho các cháu nhà nghèo bị bệnh tim bẩm sinh .... Đặc biệt trong đợt lũ lụt tháng 11 năm 2010, với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã giúp nhân dân vùng lũ hàng chục tỷ đồng để kịp thời ổn định đời sống, khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế được các ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh theo hướng chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, thực hành triệt để tiết kiệm, tích cực tham gia chống lạm phát, bình ổn giá theo chủ trương của Chính phủ.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường, tạo nên sức mạnh toàn dân giải quyết có hiệu quả các vấn đề kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn khang trang và sạch đẹp hơn. Nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong công cuộc đổi mới. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, là những tấm gương có sức lan toả được mọi người học tập và làm theo. Để ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng 17 Cờ Thi đua cho các tập thể dẫn đầu các khối thi đua tỉnh, dẫn đầu các lĩnh vực, địa phương; tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 40 cá nhân, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 83 tập thể; tặng Bằng khen cho 408 tập thể, 498 cá nhân và 29 hộ gia đình.

Bước vào năm 2011, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015), tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, tập trung vào thúc đẩy tiến độ thực hiện xây dựng và triển khai các chương trình, đề án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội, ổn định và cải thiện tốt hơn đời sống nhân dân, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2011-2015, đưa Ninh Thuận tiến nhanh, tiến vững chắc cùng cả nước.