Đầu tư 43 tỷ đồng thực hiện tái định cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná

(NTO) UBND tỉnh vừa có quyết định đầu tư 43 tỷ đồng để thực hiện công trình bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná (Thuận Nam). Công trình bao gồm 58 căn hộ tái định cư (công trình cấp 4), với diện tích 40m2/căn, cùng hệ thống điện nước, nhà ban quản lý thôn, cổng tường rào, trường mẫu giáo, hệ thống giao thông nội bộ với tổng chiều dài 2 km.

Đây là kinh phí tổng hợp từ các nguồn vốn đầu tư gồm: vốn hỗ trợ đất sản xuất của Chính phủ, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho chương trình bố trí dân cư và vốn chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Công trình được giao do Chi cục Phát triển nông thôn Ninh Thuận làm chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và từng bước ổn định đời sống, điều kiện sản xuất cho các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ bị sạt lở ven biển.