Báo Ninh Thuận: Thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn

(NTO) Ngày 27-6, Báo Ninh Thuận tổ chức kỳ thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc cơ quan Báo.

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 14-5-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc “Thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh”, Báo Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế, tổ chức kỳ thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn theo đúng quy định. Tham gia kỳ thi có 8 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí thi vào chức danh trưởng phòng và 6 đồng chí thi vào chức danh phó trưởng phòng. Kỳ thi diễn ra trong 1 ngày, buổi sáng các thí sinh thực hiện phần thi kiến thức chung và buổi chiều thi trình bày chương trình hành động của chức danh dự thi.

Đồng chí Phạm Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham dự khai mạc kỳ thi tuyển
các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn của Báo Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ

Theo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, Báo Ninh Thuận sẽ sáp nhập từ 5 phòng còn 3 phòng, gồm các phòng: Hành chính-Trị sự; Phóng viên-Bạn đọc và Tòa soạn-Báo điện tử. Trên cơ sở kết quả kỳ thi nhằm lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để lãnh đạo cơ quan bổ nhiệm chức danh theo kế hoạch và sắp xếp tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.