Hội Nông dân huyện Thuận Bắc Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

(NTO) Trong 2 ngày 26 và 27-6, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát động rộng rãi các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất; thi đua phát triển kinh tế - xã hội.... Từ các phong trào, Hội đã trực tiếp giúp đỡ 45 hộ thoát nghèo, xóa được 19 nhà tạm cho HV. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nông dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân
huyện Thuận Bắc lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III. Phấn đấu có 100% cán bộ, HV được quán triệt và học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển từ 1.000 đến 1.200 hội viên; hằng năm 80% cấp hội cơ sở đạt vững mạnh; 100% cơ sở Hội tổ chức phát động và thực hiện phong trào nông dân thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; mỗi chi hội xóa ít nhất từ 2-5 hộ nghèo/năm...