Huyện ủy Ninh Hải: Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

(NTO) Ngày 27-6, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Sản lượng lương thực đạt 16.229/38.000 tấn, đạt 42,7% kế hoạch, tăng 2,92%; sản lượng khai thác hải sản 8.270/13.000 tấn, đạt 63,6% so với cùng kỳ… Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng, đã tổ chức kết nạp được 42 đảng viên mới, nâng tổng số hiện nay lên 1.939 đảng viên.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Huyện ủy Ninh hải.

Thực hiện Nghị quyết 25, các tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền đến tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nhiều phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Huyện ủy Ninh Hải xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là: Chú trọng phát triển kinh tế biển, cải thiện dịch vụ du lịch, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảm bảo kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động theo đúng chỉ tiêu đề ra… Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả gắn với các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…