Quyết tâm tạo sự đột phá để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(NTO) Ở tỉnh ta, năm 2017, VCCI đã gửi 400 phiếu điều tra, kết quả nhận về 132 ý kiến phản hồi của DN (chiếm 33%), trong đó có 30 DN mới thành lập. Trên cơ sở phân tích, đánh giá của VCCI, kết quả chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh đạt 61,60 điểm, xếp hạng 38/63, tăng 4,41 điểm và tăng thứ hạng 11 bậc so với năm 2016. Đạt kết quả trên là nhờ tỉnh ta đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một cách đồng bộ.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện là thước đo quan trọng để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố thông qua kết quả điều tra, khảo sát cảm nhận của doanh nghiệp (DN) dân doanh dựa trên 10 chỉ số thành phần có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận đưa dây chuyền hiện đại
vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ảnh: Duy Anh

Ở tỉnh ta, năm 2017, VCCI đã gửi 400 phiếu điều tra, kết quả nhận về 132 ý kiến phản hồi của DN (chiếm 33%), trong đó có 30 DN mới thành lập. Trên cơ sở phân tích, đánh giá của VCCI, kết quả chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh đạt 61,60 điểm, xếp hạng 38/63, tăng 4,41 điểm và tăng thứ hạng 11 bậc so với năm 2016. Đạt kết quả trên là nhờ tỉnh ta đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một cách đồng bộ. Trong đó, đáng chú ý là đã ban hành 2 kế hoạch quan trọng, gồm: Kế hoạch số 2083/KH-UBND và Kế hoạch số 746/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ để phân công nhiệm vụ cho từng sở, ngành và địa phương nhằm tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp về hỗ trợ DN, về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, về ứng dụng công nghệ thông tin... Bên cạnh đó, tỉnh còn phối hợp với VCCI tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số PCI gắn với gặp mặt DN năm 2017; đưa vào hoạt động Chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến, tạo kênh thông tin chính thống để các DN, nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động cung cấp nhiều thông tin liên quan đến 937 địa chỉ email của DN; tổ chức tiếp xúc gặp mặt DN hàng tháng; tổ chức 4 hội nghị đối thoại chuyên đề với DN...

Theo đánh giá của VCCI, dù nằm trong nhóm các tỉnh có kết quả điều hành kinh tế trung bình, nhưng qua so sánh 10 chỉ số thành phần với năm 2016 thì năm 2017, tỉnh ta có 7 chỉ số thành phần PCI đã cải thiện điểm số và tăng thứ hạng. Trong đó, chỉ số tính minh bạch chiếm trọng số 20%, đạt 6,44 điểm, tăng 7 bậc so với năm 2016, xếp thứ hạng 22/63 tỉnh, thành trong cả nước; chỉ số chi phí thời gian chiếm trọng số 5%, đạt 7,10 điểm, tăng thứ hạng 2 bậc và xếp thứ 18/63; chỉ số chi phí không chính thức chiếm trọng số 10%, đạt 5,16 điểm, tăng thứ hạng 5 bậc, xếp thứ 38/63; chỉ số cạnh tranh bình đẳng chiếm trọng số 5%, đạt 5,37 điểm, tăng thứ hạng 2 bậc, xếp thứ 26/63; chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh chiếm trọng số 5%, đạt 5,87 điểm, tăng thứ hạng 11 bậc, xếp thứ 19/63 và chỉ số đào tạo lao động chiếm trọng số 20%, đạt 6,19 điểm, tăng thứ hạng 2 bậc, xếp thứ 42/63; chỉ số dịch vụ hỗ trợ DN chiếm trọng số 20%, đạt 6,00 điểm, tăng thứ hạng 2 bậc, xếp thứ 52/63. Những chỉ số còn lại như: Tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, mặc dù có cải thiện điểm số nhưng lại tụt thứ hạng. Trong đó, chỉ số tiếp cận đất đai tụt tới 20 bậc so với năm 2016, xếp thứ hạng 38/63; chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tụt 3 bậc, xếp thứ 28/63. Riêng chỉ số gia nhập thị trường, mặc dù giảm 0,72 điểm và giảm tới 3 bậc, nhưng đây là chỉ số được đánh giá có số điểm cao nhất trong các chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2017 với 7,84 điểm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Các chỉ số thành phần PCI của tỉnh ta còn diễn biến theo xu hướng không tích cực xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, về khách quan, năm 2017 VCCI đã bổ sung thêm một số chỉ tiêu mới để khảo sát, các chỉ tiêu này không nằm trong kế hoạch hành động nâng cao chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh và cách tính trọng số các chỉ tiêu cũng thay đổi. Bên cạnh đó, tỷ lệ DN phản hồi phiếu điều tra PCI vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp (khoảng 33%) và tính đại diện chưa cao. Về chủ quan, công tác tuyên truyền các hoạt động của tỉnh về giải quyết có hiệu quả các vướng mắc của DN, cải thiện môi trường đầu tư chưa thật sự lan tỏa nên cộng đồng DN cảm nhận chưa đầy đủ, kịp thời. Trong chỉ đạo điều hành giải quyết các vướng mắc của DN có trường hợp còn kéo dài, nhất là vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng. Công tác cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động DN chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức. Công tác đối thoại DN và kết nối ngân hàng được tỉnh quan tâm và tổ chức thường xuyên, nhưng nhiều DN cho rằng việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng còn khó khăn...

Để kịp thời tìm ra giải pháp cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI, ngày 22-6 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chỉ số PCI năm 2017 và thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chỉ số PCI năm 2018. Tại cuộc họp này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu một loạt định hướng tháo gỡ, khắc phục, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương coi đây là thước đo khách quan đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm công việc, để tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm tạo sự đột phá để cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Bám sát tinh thần chỉ đạo nêu trên, hiện các địa phương, đơn vị liên quan đang tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn quyết tâm thực hiện 8 nhóm giải pháp quan trọng, mang tính đột phá mà UBND tỉnh đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động và sự nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo sự lan tỏa đến người dân, DN. Xây dựng kế hoạch triển khai nâng cao chỉ số PCI năm 2018 theo hướng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng sở, ngành và địa phương dựa trên 128 chỉ tiêu cụ thể của 10 chỉ số thành phần. Tiếp tục đổi mới công tác đối thoại DN theo hướng thân thiện, hiệu quả và thực chất hơn, nhằm thể hiện sự quan tâm, gần gũi, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết tốt nhất các tồn tại vướng mắc của DN liên quan đến các lĩnh vực như: Chính sách về thuế, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, kết nối ngân hàng..., nhằm tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, phấn đấu đưa Ninh Thuận vào nhóm 15 tỉnh, thành phố có điều hành kinh tế tốt trên phạm vi cả nước vào năm 2020.