Nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(NTO) Từ sau lễ phát động điểm của tỉnh tại xã Phước Hữu (Ninh Phước) vào cuối tháng 3 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức, đến nay phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi rộng khắp ở địa bàn dân cư tỉnh ta. Qua đó, đã tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân.

Tác động trước hết là bước đầu nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư về 5 nội dung của cuộc vận động đã nâng lên. Nhân dân đã xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó đã đoàn kết chung tay góp sức, thi đua làm hàng trăm km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; cải tạo đồng ruộng, áp dụng khoa học-kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất; xây dựng các tổ hợp tác trồng trọt, chăn nuôi; đổi mới mô hình hợp tác xã… và tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau trong đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Đơn cử tại huyện Ninh Sơn, nhân dân thôn Hạnh Trí 2 (xã Quảng Sơn) đóng góp kinh phí và ngày công làm 580 m đường nội thôn, với số tiền huy động 165 triệu đồng; Ban công tác Mặt trận thôn Gòn 1 và Gòn 2 (xã Lâm Sơn) vận động nhân dân góp 110 ngày công, 40 triệu đồng và vật liệu làm đường liên thôn với tổng chiều dài 300 m. Trên toàn tỉnh, nhân dân các địa phương hỗ trợ giúp nhau bằng nhiều hình thức như: Xoay vòng vốn tiết kiệm 48,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế; hỗ trợ cho hộ nghèo vay không lấy lãi trên 3,8 tỷ đồng; giúp nhau ước tính 27.956 lượt ngày công lao động; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi các loại… và kinh nghiệm sản xuất.

 
Qua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nhân dân xã An Hải (Ninh Phước)
đóng góp xây dựng kiên cố kênh mương và đường liên thôn. Ảnh: B.T

Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, tôn trọng và phát huy mối quan hệ “tình làng, nghĩa xóm”. Nhiều xã, phường vận động bà con nhân dân trong thôn, khu phố nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, nhất là thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương như: Lễ hội Katê, Ramưwan, hát bả trạo, lễ hội cầu ngư, cúng tế xuân, lễ hội đình, làng... tiếp tục được duy trì và trở thành nét đẹp văn hóa ở cộng đồng dân cư; qua đó kiên quyết bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác. Nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, toàn tỉnh đã có 402/402 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước; có 259/402 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở thôn, khu phố (đạt 64,4%); có 108 sân bóng đá, 153 sân bóng chuyền, 272 cổng chào và công trình khác…

Nhìn chung, qua gần 1 năm triển khai thực hiện, cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tỉnh ta đã được Nhân dân hưởng ứng tích cực và thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có trên 87% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa năm 2017, 16 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 phường, thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Qua phong trào, đã xuất hiện 10 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu được đề nghị biểu dương, nhân rộng. Cũng thông qua cuộc vận động này, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đều tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất hơn. Phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, đề án gắn với thực hiện 5 nội dung cuộc vận động. Điển hình như mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại thôn Tuấn Tú (xã An Hải, Ninh Phước) do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động và xây dựng, hiện vẫn tiếp tục duy trì và nhân rộng lên 10 mô hình điểm ở các địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Từ kinh nghiệm năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp các ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2018. Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động giám sát quá trình triển khai và thực hiện Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực và huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới.