Ninh Phước bứt phá xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đến Ninh Phước vào những ngày cuối tháng 7, chúng tôi nhận ra sự tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống của các ngành, các cấp. Theo tinh thần Nghị quyết, hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới (NTM), Ninh Phước đang có những bứt phá quan trọng, mà điểm nhấn là tập trung hoàn thành các tiêu chí cho các xã sắp đạt chuẩn và duy trì các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM.

Ngoài 5 xã đạt chuẩn NTM (Phước Thái, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Vinh và Phước Hậu), Ninh Phước hiện có 2 xã An Hải và Phước Hữu đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện, nhờ tập trung các nguồn lực đầu tư, hiện nay tuy An Hải còn 5 tiêu chí chưa đạt nhưng qua thực hiện đã cơ bản ổn định và đang sẵn sàng cho việc công nhận vào cuối năm. Xã Phước Hữu đã hoàn thành 15 tiêu chí và đang xúc tiến thực hiện các tiêu chí còn lại, trọng tâm là kiên cố hóa trên 10km đường giao thông nông thôn, xây dựng 10 phòng học Trường TH Hữu Đức và 12 phòng lầu Trường TH Hậu Sanh. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 huyện Ninh Phước cho biết: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong năm nay, xã An Hải đạt chuẩn NTM, Ninh Phước đề nghị phấn đấu thêm xã Phước Hữu. Trong trường hợp Phước Hữu không kịp hoàn thành đạt chuẩn sẽ chuyển sang năm sau, còn trước mắt đang chuẩn bị đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cho An Hải.

Bộ mặt nông thôn mới thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước) ngày càng khởi sắc.Ảnh: Văn Miên

Nhờ tăng tốc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, đến nay, Ninh Phước đã kiên cố hóa 100% đường giao thông trục xã, 63,1% đường trục thôn (78,32/124,12 km), 65,7% đường ngõ xóm (94/142,97 km), 68,1% đường nội đồng (113,06/166,1 km) và kiên cố hóa 57,4% kênh cấp III do xã quản lý (204,09/355,6 km). Toàn huyện hiện có 99,9% hộ gia đình đã sử dụng điện lưới quốc gia, 96,7% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã có đội thu gom xử lý rác thải. Ngoài ra, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp, ngành và nhiều địa phương đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp… cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đơn cử, xã Phước Hữu đã huy động 5 tỷ đồng vốn (Tôn Hoa Sen hỗ trợ) để trùng tu đền Pô Inưgar Hữu Đức; 150 triệu đồng xây dựng tường rào thôn Nhuận Đức từ nguồn cho thuê đất dự phòng; huy động thanh niên và Nhân dân làm 200m đường nội thôn Nhuận Đức, trị giá 200 triệu đồng. Xã An Hải huy động 54 triệu đồng từ nhân dân địa phương cứng hóa đường nội thôn Hòa Thạnh. Tại các tuyến đường liên thôn đều được các địa phương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng nhiệm vụ xây dựng NTM đã tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn dân cư huyện Ninh Phước. Anh Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh chia sẻ: Vừa qua, Phước Vinh có 503 hộ dân hiến 8,9 ha đất thực hiện thi công dự án kênh cấp 2, 3 hồ Lanh Ra. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp xã nâng chất lượng tiêu chí 2 (giao thông) và tiêu chí 3 (thủy lợi). Thực tế tìm hiểu ở các địa phương trong huyện, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp xây dựng NTM. Bên cạnh các công trình hạ tầng, Ninh Phước tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng khai thác lợi thế từng vùng. Đồng chí Võ Thành Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: Từ đầu năm đến nay, không chỉ huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông, Phước Hậu còn chú trọng phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, giữ tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% theo chuẩn mới đa chiều.

Tuy nhiên, bên cạnh các tiêu chí duy trì đạt và cơ bản đạt về xây dựng NTM ở Ninh Phước, qua rà soát, thẩm định, phần lớn các xã đều mới đạt tối thiểu hoặc chưa đạt tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học; một số tiêu chí đã đạt theo quy định cũ, nhưng không đạt chuẩn theo quy định mới và đảm bảo đạt bền vững như các tiêu chí: Thu nhập, hộ nghèo, y tế… Đặc biệt, tiêu chí khó nhất là giảm hộ nghèo dưới 5% theo chuẩn mới đa chiều, theo kết quả đánh giá mới đây cho thấy cả huyện chỉ có Phước Vinh (4,97% hộ nghèo chuẩn mới), Phước Hậu (4, 37% hộ nghèo chuẩn mới) là đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. Nói cách khác, trong 5 xã đã đạt chuẩn NTM ở Ninh Phước, trừ 2 xã trên, còn lại các xã đều vướng tiêu chí số 11.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đức, để khắc phục thực trạng trên và thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Phước thành huyện NTM, Ban chỉ đạo huyện đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện và tiêu chí 5 xã đã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt là để thực hiện tiêu chí số 11, UBND huyện chỉ đạo rà soát lại các hộ nghèo, tìm ra nguyên nhân để hỗ trợ vốn (thông qua ngân hàng), tạo việc làm cho hộ vươn lên. Theo kế hoạch, sau khi An Hải và Phước Hữu công bố đạt chuẩn NTM, Ninh Phước sẽ dồn lực hoàn thiện 19 tiêu chí cho xã Phước Hải để đến năm 2018, 100% xã trong huyện đều đạt chuẩn NTM và đều duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% theo chuẩn mới đa chiều.