Ninh Hải: Khắc phục khó khăn xây dựng nông thôn mới

(NTO) Nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, huyện Ninh Hải đang đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay một số tiêu chí nông thôn mới ở các xã đang có nguy cơ sụt giảm, khó giữ vững.

Khó nhiều bề

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải, thực hiện 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mỗi xã hiện chỉ đạt trung bình 15 tiêu chí, giảm 2 tiêu chí so với năm 2016. Thậm chí có những xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành 19 tiêu chí) nhưng hiện nay có một số nội dung không thể giữ vững. Cụ thể, các xã gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí 10 về mức thu nhập bình quân đầu người, tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí 15 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Ninh Hải phát huy nhiều lợi thế về kinh tế biển để phát triển nông thôn mới.

Ông Lê Văn Ngọc, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Hải cho biết: Vể tổ chức sản xuất, theo bộ tiêu chí mới đòi hỏi các xã phải có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Nhưng hiện nay, một số xã chưa có hợp tác xã và không có mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chính của nông dân, mà chủ yếu vẫn chỉ bán cho thương lái, không mang tính bền vững… Về tiêu chí y tế, khó khăn ở chỗ, yêu cầu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phải đạt 85%, so với chỉ tiêu cũ là 70% (tăng 15%) nên các xã khó vận động người dân tham gia như quy định. Ngoài ra, về mức thu nhập bình quân đầu người tại nhiều địa phương còn đạt thấp so với yêu cầu của chuẩn nông thôn mới là 31 triệu đồng/năm.

Một trong những nguyên nhân khiến việc xây dựng nông thôn mới ở Ninh Hải bị “chững” lại đó là do nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình trong năm nay chậm được phân bổ, trong khi nhu cầu thực tế của địa phương rất nhiều, nhất là vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện mới giải ngân được 5,318 tỷ đồng, trong tổng số vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch năm nay là 17,724 tỷ đồng (chủ yếu là vốn lồng ghép). Mặt khác, tình hình vận động nhân dân đóng góp có nhiều khó khăn; một số mô hình phát triển kinh tế thực hiện thí điểm chưa được nhân dân ứng dụng, nhân rộng.

Cần có quyết tâm cao

Từ những khó khăn trên, nên các xã từng hoàn thành 19 tiêu chí được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như Tri Hải, Phương Hải, Tân Hải, Thanh Hải, đều sụt giảm 1-2 tiêu chí. Thậm chí như Xã nông thôn mới Hộ Hải bị giảm đến 3 tiêu chí, chỉ duy trì được 16/19 tiêu chí đã đạt… Đối với xã Thanh Hải, là địa phương đang quyết tâm phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm nay, mặc dù đã nỗ lực đạt thêm 2 tiêu chí về môi trường (17) và an ninh, trật tự xã hội (19), nhưng lại giảm đi tiêu chí 13 (về tổ chức sản xuất) đã đạt được từ trước, nên hiện vẫn phải “chạy nước rút” để từ nay đến cuối năm hoàn thành 5/19 tiêu chí còn lại. Như vậy, trước yêu cầu đặt ra là phải duy trì các tiêu chí đã đạt và đạt thêm các tiêu chí mới đối với các xã tại huyện Ninh Hải xem ra khó thực hiện nếu không thực sự có quyết tâm cao.

Nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện đạt mục tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ninh Hải đã chủ động làm việc với các xã về nội dung xây dựng nông thôn mới, đặc biệt với xã có kế hoạch đạt chuẩn trong năm nay để chỉ đạo các địa phương kịp thời có các giải pháp phù hợp, chủ động huy động, lồng ghép các chương trình dự án để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, thực hiện cụ thể từng tiêu chí nhằm đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức khảo sát các tiêu chí, phân bổ nguồn vốn tập trung thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt. Các tổ chức đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới, nhất là về ý thức tham gia bảo hiểm y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự…