Tân Hải quyết tâm giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới

(NTO) Tháng 11-2015, xã Tân Hải (Ninh Hải) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2016, qua rà sát và đánh giá lại các tiêu chí xây dựng NTM, Tân Hải có 7/19 tiêu chí tăng vượt so với thời điểm được công nhận. Trong đó, nổi bật là mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 25,5 triệu đồng/ người năm 2015 lên 28,5 triệu đồng vào cuối năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,75% xuống còn 5,85%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88% (tăng gần 14%); tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn khiến một số chỉ số thành phần của bộ tiêu chí chậm được nâng lên. Một phần do điều kiện thực tế của địa phương, một phần do yêu cầu cao hơn của bộ tiêu chí mới theo Quyết định 1980/QĐ- TTg về xây dựng xã NTM giai đoạn 2016-2020. Cụ thể là các tiêu chí số 6.2 về điểm vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; tiêu chí về xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo và tiêu chí số 16 về tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Một góc nông thôn mới Tân Hải (huyện NInh Hải) ngày nay.

Ông Trần Kim Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải, Phó Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Tân Hải cho biết: Để hoàn chỉnh bộ chỉ số xây dựng xã NTM giai đoạn 2016-2020, năm 2017, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Hải chung sức, đồng lòng quyết tâm nỗ lực giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đưa Tân Hải trở thành xã NTM bền vững, toàn diện. Trong đó, tập trung khắc phục những tiêu chí còn yếu như kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí, thể thao. Hiện nay, quỹ đất đã được quy hoạch, vấn đề còn lại chỉ là nguồn vốn, xã đang tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, xây dựng Gò Thao trở thành thôn văn hóa, hoàn thành 4/4 thôn đạt thôn văn hóa.

Riêng với tiêu chí về mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu đầu ra sản phẩm, đây chính là khó khăn lớn nhất của xã. Bởi lẽ, Tân Hải có thế mạnh về sản xuất lúa và nuôi tôm thương phẩm. Tuy nhiên, vấn đề liên kết đầu ra cho 2 sản phẩm này thực sự rất nan giải. Ở xã hiện có một đơn vị thu mua tôm thịt, song đòi hỏi chất lượng cao mà bà con nông dân chưa đáp ứng được. Xã đang tập trung khuyến khích các hộ nuôi áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu các doanh nghiệp thu mua. Đối với sản xuất lúa, xã đang chủ trương vận động bà con chuyển đổi một phần trong tổng số 275 ha diện tích sản xuất lúa thương phẩm sang sản xuất lúa giống để đảm bảo đầu ra ổn định.

Ông Trần Kim Vương cho biết thêm: Trăn trở lớn nhất của lãnh đạo xã hiện nay chính là vấn đề giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Bởi đó là yếu tố bền vững nhất và là mục tiêu cao nhất của quá trình xây dựng NTM. Cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Hải đạt 28,5 triệu đồng, phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt 32 triệu đồng/người. Trong năm nay, xã quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là 2%. Để hoàn thành mục tiêu này, xã đang tập trung đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đào tào nghề, giải quyết việc làm và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, xã đã vận động và tiếp nhận 13 hồ sơ đăng ký xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản. Đến thời điểm này, đã có 5 lao động đi làm việc ở nước ngoài và bước đầu có thu nhập gửi về cho gia đình. 8 hồ sơ còn lại đang được hoàn tất thủ tục. Với hướng đi này, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, xã Tân Hải còn tổ chức đối thoại giữa các lao động đã xuất cảnh với người dân trong xã để giúp họ hiểu thêm về điều kiện, môi trường làm việc, đời sống, mức lương và các chế độ khác tại nước sở tại. Xã cũng quan tâm tới công tác đào tạo nghề nông thôn bằng cách mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản… Đặc biệt, đầu năm 2017, xã Tân Hải thí điểm mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương trong ao đìa của 12 hộ với diện tích 6 ha và một mô hình nuôi cá mú chấm đen với diện tích 0,25 ha. Qua 2 tháng thả nuôi, bước đầu ghi nhận hàu và cá đang sinh trưởng tốt. Hy vọng quá trình thử nghiệm thành công sẽ mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng làm tiền đề để xã khuyến khích bà con chuyển đổi gần 50 ha diện tích ao nuôi tôm kém hiệu quả chuyển sang thực hiện các mô hình này.

Với những cách làm và mục tiêu cụ thể, Tân Hải tiếp tục giữ vững xã NTM đạt chuẩn trong giai đoạn mới.