Thuận Nam: Phát động thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(NTO) Ngày 30-5, tại xã Phước Diêm, Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Nam tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đến dự.
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự.
 
 
Đại diện Ủy ban MTTQVN các xã trên địa bàn huyện ký kết giao ước thi đua.

Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa vào đời sống xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện phát động trong toàn hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia và thực hiện các nội dung cơ bản của cuộc vận động như: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm…