Điểm nhấn xây dựng nông thôn mới ở Thuận Bắc

(NTO) Trong những năm qua, Thuận Bắc đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), bước đầu đã huy động được sự tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhiều mô hình sản xuất phát huy có hiệu quả, từng bước thay đổi bộ mặt đời sống ở nông thôn.

(NTO) Đến Thuận Bắc vào những ngày đầu tháng 5, chúng tôi ghi nhận được một số nét mới về kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi trên địa bàn huyện. Theo Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM huyện, trong năm qua bằng việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với tổng vốn trên 144 tỷ đồng, Thuận Bắc đã đầu tư khởi công xây mới 32 công trình hạ tầng kinh tế-xã hội thuộc các lĩnh vực: Giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, môi trường và hạ tầng khác. Ở các xã đạt chuẩn NTM như: Bắc Phong đã tăng thêm 497 m đường giao thông nông thôn và 205 m giao thông nội đồng; Công Hải tăng thêm 762,5 m đường giao thông nông thôn ngõ, xóm và 510 m đường giao thông nội đồng trục chính. Đáng chú ý là xã Bắc Phong còn tăng thêm 3.000 m kênh mương nội đồng, nâng tổng chiều dài kênh mương lên 20.500 m/24.650 m (đạt 83,16%). Bên cạnh xây dựng các công trình hạ tầng, Thuận Bắc chú trọng triển khai và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 
Hiệu quả kinh tế từ cây bắp lai đã góp phần nâng cao đời sống của người dân xã Lợi Hải. Ảnh: V.M

Theo Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM huyện, qua khảo sát, đánh giá, Thuận Bắc hiện bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Trừ 2 xã đạt chuẩn NTM, còn lại có các xã Lợi Hải đạt 14/19 tiêu chí, Phước Chiến đạt 8/19 tiêu chí, Bắc Sơn đạt 7/19 tiêu chí, Phước Kháng đạt 7/19 tiêu chí. Các xã có điểm chung đều đạt tiêu chí về an ninh-trật tự, hệ thống chính trị và điện, tuy nhiên hầu hết đều không đạt tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn đa chiều (dưới 5%). Trong thực tế các xã được công nhận đạt chuẩn NTM trước đây như xã Công Hải chỉ duy trì đạt 17 tiêu chí, Bắc Phong duy trì đạt 18 tiêu chí. Nhìn ở tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, xã Bắc Phong chiếm tỷ lệ 7,42 % là chưa đạt, xã Công Hải chiếm tỷ lệ 25,48% hộ nghèo, còn cách xa tiêu chí mới. Về thu nhập, xã Bắc Phong vẫn duy trì với mức bình quân 28 triệu đồng/người/năm, cao hơn tiêu chí mới (27 triệu đồng/người/năm), nhưng xã Công Hải với mức thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/người/năm.

Nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế trên, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM trong năm nay, Thuận Bắc xây dựng kế hoạch cụ thể xác định lại mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Theo anh Nguyễn Châu Cảnh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thuận Bắc, đối với 2 xã Công Hải và Bắc Phong, năm 2017 vẫn thực hiện duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong năm 2016 (theo chuẩn mới) để giữ vững xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại, theo kế hoạch của giai đoạn 2016-2020, xã Lợi Hải sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2018 và đến năm 2019 xã Phước Chiến Phấn đấu trong năm 2017, toàn huyện đạt 15 tiêu chí.

 
Đường giao thông nông thôn xã Phước Chiến được bê-tông, tạo thuận lợi giao thương cho người dân.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM là tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ở các xã. Để thực hiện, theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, trọng tâm là phải triển khai tốt hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, giảm diện tích đất trồng lúa và tăng diện tích cây màu, cây ăn quả sử dụng ít nước. Mặt khác, phải đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ - khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Anh Nguyễn Văn Lăng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bắc Phong chia sẻ: “Để nâng thu nhập cho người dân, đạt tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, xã Bắc Phong đang tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng sử dụng ít nước; từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây trồng cạn và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao.

Hiện nay, Thuận Bắc đang tiếp tục tập trung lồng ghép các nguồn vốn và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí không sử dụng kinh phí và tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt. Để giảm hộ nghèo theo tiêu chí, Thuận Bắc đặt trọng tâm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, giải quyết việc làm cho 900 lao động, tăng thu nhập cho nông dân; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội ở địa phương. Với nỗ lực mới, tin rằng Thuận Bắc sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2017.