Tri Hải: Khởi công xây dựng đường bê tông hóa thôn Tân An

(NTO) UBND xã Tri Hải (huyện Ninh Hải) vừa tổ chức khởi công xây dựng đường bê-tông thôn Tân An theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đoạn đường có chiều dài 2,2 km, rộng 3m, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 310 triệu đồng, thời gian thực hiện trong vòng 1 tháng. Đây là tuyến đường nằm trong dự án xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tri Hải xây dựng đường bê-tông thôn Tân An.