Thành Long tạo bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Là xã miền núi, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân chung của huyện, nhưng xã Thành Long (Thạch Thành) vẫn được chọn là 1 trong 11 xã điểm của tỉnh xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Xây dựng thành công xã NTM sẽ là “cú hích” để Thành Long phát triển, xóa đói, giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Câu hỏi đặt ra đối với xã Thành Long là XDNTM bắt đầu từ tiêu chí nào?

Để triển khai xây dựng xã NTM, Thành Long đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được lợi ích từ chủ trương XDNTM của Đảng và Nhà nước. Xã lập quy hoạch theo tiêu chí XDNTM và công bố, triển khai thực hiện quy hoạch, đó là các quy hoạch về sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng đất. Trên cơ sở quy hoạch, xã thực hiện đổi điền, dồn thửa và xem đó là tiêu chí đầu tiên phải thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây trồng theo từng cánh đồng, đưa cơ giới hóa và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Diện tích đổi điền, dồn thửa là 330,61 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm 115,09 ha, đất gieo cấy lúa 215,52 ha.

Đến tháng 11 - 2011, xã đã hoàn thành việc đổi điền, dồn thửa (mỗi gia đình 1 thửa với diện tích từ 0,3 ha đến 1,5 ha). Bên cạnh đó, xã xác định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy lợi, giao thông nội đồng, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao và áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, là những khâu đột phá để phát triển kinh tế, XDNTM. Về phát triển kinh tế, xã tập trung đưa các loại giống lúa có năng suất cao vào gieo cấy; đẩy mạnh trồng, chăm sóc nhằm không ngừng nâng cao năng suất cây mía. Để chuẩn bị cho vụ ép 2012 - 2013, xã chuyển đổi 30 ha diện tích gieo cấy 1 vụ lúa năng suất thấp sang trồng mía và hiện đã giải phóng đất, đang trồng 20 ha. Trong chăn nuôi, xã đã triển khai các chương trình, dự án như chăn nuôi bò sinh sản, dự án cải tạo đàn bò, dự án chăn nuôi lợn móng cái sinh sản, chăn nuôi dê... và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại xa khu dân cư, hiện xã có 6 trang trại đạt tiêu chí.

Đến nay, tổng đàn trâu, bò của xã có 1.896 con (trâu 396 con, bò 1.527 con), đàn lợn 1.652 con, gia cầm hơn 27.000 con, đàn dê 881 con. Xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, để phát triển sản xuất. Nhờ có nhiều giải pháp tích cực trong phát triển kinh tế, đến nay, bình quân lương thực của xã đạt 533 kg/người/năm, thu nhập bình hơn 12,2 triệu đồng/người/năm (năm 2009 đạt 7 triệu đồng/người/năm) và năm 2012, xã phấn đấu thu nhập bình quân từ 14 triệu đồng đến 15 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, xã đẩy mạnh phát triển rừng, phát triển các ngành nghề chế biến lương thực, mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng, để tạo việc làm, chuyển dịch lao động trong nông nghiệp sang công nghiệp và ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, xã có điều kiện huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quy hoạch, xã triển khai để nhân dân các thôn bàn bạc, thống nhất việc xây dựng các công trình, mức đóng góp của từng hộ. Mức đóng góp 1 triệu đồng/hộ/năm và được thu làm 2 kỳ, năm 2011 nhân dân đóng góp 1,1 tỷ đồng; năm 2012 tiếp tục đóng góp 1,1 tỷ đồng; trong đó 60% kinh phí đóng góp được để lại cho thôn, để nhân dân trong thôn bàn bạc việc đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thôn phù hợp với quy hoạch.

Đến nay, 100% đường giao thông của xã được nâng cấp bằng nhựa và cấp phối. Năm 2011, toàn xã đầu tư hơn 13,6 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng. Đi đôi với phát triển kinh tế, xã Thành Long luôn chú trọng phát triển văn hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chăm lo, thực hiện có hiệu quả.

Bằng sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã Thành Long đã đạt 9/19 tiêu chí XDNTM. Để tiếp tục triển khai XDNTM năm 2012, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, lấy sản xuất nông nghiệp làm nền tảng trong quá trình phát triển và đang tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình như: Kiên cố đường giao thông nội đồng, kênh mương, xây dựng trường tiểu học, nâng cấp chợ Thành Long, xây dựng trụ sở làm việc của xã, xây dựng nhà văn hóa thể thao. Việc triển khai XDNTM ở xã Thành Long hai năm qua đã tạo động lực quan trọng để nhân dân phát triển kinh tế, tạo thế và lực mới trên con đường phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Để sớm hoàn thành XDNTM, tạo điều kiện cho xã phát triển vững chắc sau năm 2015, theo các đồng chí lãnh đạo xã thì cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Xã mở rộng việc kêu gọi đầu tư của con em địa phương đang sinh sống, công tác trong, ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, để đầu tư xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế.

Nguồn www.nongthonmoi.gov.vn