Gửi tiết kiệm vàng: Miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 12-3 người gửi vàng dưới hình thức chứng chỉ gửi vàng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đó là thông tin quan trọng trong thông tư 12 sửa đổi bổ sung thông tư 84 và thông tư 02 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Theo đó, lãi tiền gửi được miễn thuế là thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi VNĐ, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận. Các trường hợp nhận lãi tiền gửi không phải từ các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng đều không thuộc diện được miễn thuế.

Một thông tin đáng lưu ý khác là đối với cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này không được áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trước đó, thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước đã có quy định các ngân hàng chỉ được huy động vốn bằng vàng dưới hình thức phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng vàng và người gửi vàng phải chịu thuế thu nhập cá nhân 5%.

(Theo VEF.VN)