Liên đoàn lao động huyện Ninh Phước: Vì lợi ích thiết thân của người lao động

(NTO) Với phương châm ‘Tất cả vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, đời sống của đoàn viên », những năm qua, LĐLĐ huyện Ninh Phước không ngừng đổi mới nội dung, thực hiện chương trình, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, mang lại lợi ích thiết thân cho NLĐ; đồng thời nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Xác định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp trong huyện đã tích cực phối hợp các cấp, các ngành liên quan tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn, An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ. Để phát quy chế dân chủ cơ sở, LĐLĐ huyện chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ theo đúng quy định. Hằng năm, 100% đơn vị hành chính, sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, 70 % doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ; trong đó 70% doanh nghiệp thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể và trên 80% lao động được ký kết hợp đồng lao động. Vai trò dân chủ của công đoàn viên, NLĐ được phát huy một cách tích cực.

Công tác chăm lo đời sống cho NLĐ được quan tâm thực hiện. Thời gian qua, LĐLĐ huyện đã tham mưu công đoàn cấp trên hỗ trợ xây 16 nhà Mái ấm công đoàn cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 470 triệu đồng. Nhân các dịp lễ, tết, công đoàn tham mưu với chính quyền, vận động, quyên góp hàng trăm triệu đồng để đi thăm và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Cán bộ ngành Y tế huyện Ninh Phước hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua
lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần chăm lo tốt sức khỏe nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào“ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào học tập nâng cao trình độ đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phong trào « Xanh-sạch-đẹp », an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo trong công đoàn viên, NLĐ, góp phần quan trọng cho sự phát triển địa phương, nhất là trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua đã có 3.576 lượt công đoàn viên, NLĐ được công nhận Lao động tiên tiến; 131 lượt công đoàn viên được công nhận Chiến sĩ thi đua các cấp. LĐLĐ huyện đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ Thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn. Nhiệm kỳ qua, đã có 700 lượt tập thể, cá nhân được LĐLĐ huyện, tỉnh biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ.

Những kết quả đạt được đã tạo niềm tin, góp phần quan trọng tạo động lực, thu hút NLĐ tham gia tổ chức công đoàn. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện kết nạp 962 công đoàn viên; thành lập mới 10 CĐCS tại doanh nghiệp, nâng tổng số CĐCS toàn huyện hiện 88 CĐCS, trong đó 9 CĐCS xã, thị trấn, 13 CĐCS khối hành chính, sự nghiệp, 10 CĐCS khối sản xuất-kinh doanh và 56 CĐCS trường học, với tổng số 3.533 công đoàn viên, nâng tỷ lệ trên 98 % công đoàn viên so với CBCCVC-LĐ.

Nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ huyện Ninh Phước tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn gắn với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên, NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh. Phấn đấu phát triển mới 500 công đoàn viên; thành lập mới 5 CĐCS; 90% CĐCS trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, 60% CĐCS tại doanh nghiệp đạt vững mạnh. Hằng năm, có 70% CĐCS tại doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể … Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Để đạt được mục tiêu đề ra, BCH LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo các CĐCS tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ mới thành chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cấp, từng đơn vị. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng gần cơ sở và sát công nhân. Đồng thời thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp và các đoàn thể, các ngành tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ, giúp tổ chức công đoàn ngày ngày càng phát huy vai trò, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.