Tháng Giêng lại đến

Tháng Giêng

trời đất trở mình

Gió tung cánh

giữa bình minh ngọt ngào.

Mây hồng

nhè nhẹ trên cao

Bầy con nít thả

cánh diều chao trên đồng. 

Mai dường

bung hết nụ, bông

Cải xanh như cố

khoe ngồng vàng hoa…

Thuyền đầy

sóng vỗ khơi xa

Tháng Giêng

lại đến cùng ta tự tình.