Xuân huy hoàng

(NTO) Đông tàn tiết dịu chuyển mùa sang

Xuân đến trời thanh trải nắng vàng

Dân tộc lãm xuân lòng rộn rã

Quê hương đón Tết dạ hân hoan

Ngàn hoa điểm sắc bừng tươi sáng

Muôn bướm khoe màu nét mỹ quang

Lễ hội vui xuân đầy phấn khởi

Nông thôn thành thị ánh huy hoàng.