Khởi sắc công tác khuyến học, khuyến tài

(NTO) Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh không ngừng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học-khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học có thêm niềm tin, điều kiện đến trường, khơi dậy truyền thống hiếu học trong cộng đồng dân cư.

Ông Phạm Hồng Cường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phấn khởi: Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của Hội Khuyến học các cấp, sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, trong năm 2017, công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh được duy trì, phát triển toàn diện; các chỉ tiêu phấn đấu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các mô hình xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Khu dân cư học tập” ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho người dân tham gia học tập và học tập suốt đời… Trong năm, toàn tỉnh vận động Quỹ Khuyến học đạt trên 8,2 tỷ đồng. Một số đơn vị làm tốt công tác vận động Quỹ Khuyến học như: Hội Khuyến học huyện Ninh Phước vận động gần 2,2 tỷ đồng; Hội Khuyến học Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trên 2,1 tỷ đồng; Hội Khuyến học huyện Bác Ái hoạt động trong điều kiện còn khó khăn song cũng vận động Quỹ Khuyến học đạt trên 1 tỷ đồng… Từ số tiền vận động, toàn tỉnh đã trao 2.995 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ giáo viên, học sinh 9.628 suất quà, trị giá gần 3,4 tỷ đồng; khen thưởng học sinh, giáo viên 20.335 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng… Ngoài học bổng, Hội Khuyến học các cấp còn vận động, trao tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh cấp THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn, chưa có phương tiện đi lại thuộc 7 huyện, thành phố của tỉnh và sinh viên các trường: Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, Trung cấp Việt Thuận, Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận. Những học bổng, quà tặng dù ít, dù nhiều nhưng đã mang lại hiệu quả rõ nét, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, giúp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học có thêm niềm tin, nghị lực tiếp tục học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng “Uống nước nhớ nguồn”
năm 2017 cho học sinh là con em gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Nét nổi bật trong năm 2017 là công tác khuyến học ngoài nhà trường được các cấp Hội Khuyến học chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Khu dân cư học tập”, “Đơn vị học tập” và Trung tâm Học tập cộng đồng. Qua đánh giá, toàn tỉnh hiện có 35.745 gia đình được công nhận “Gia đình học tập” trong tổng số 57.318 gia đình đăng ký, đạt 62,4%; có 179/295 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 66,7%; 136/248 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư học tập”, đạt 54,5% và 54/112 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, đạt 48,2%. Trong năm, các Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã mở 374 buổi nói chuyện chuyên đề và tập huấn, thu hút trên 19.400 lượt học viên tham gia học tập, đáp ứng yêu cầu “Cần gì, học nấy”, tạo điều kiện để người dân tham gia học tập nâng cao trình độ hiểu biết, áp dụng vào đời sống, sản xuất, kinh doanh…

Ông Phạm Hồng Cường cho biết thêm: Tuy đạt kết quả khả quan, song việc triển khai các mô hình học tập thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế; một số ít địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác KHKT… Bởi vậy, để công tác khuyến học trong và ngoài nhà trường phát triển hơn nữa, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động gây Quỹ Khuyến học tạo nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo và phần thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập; gắn công tác KHKT, xây dựng XHHT với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; đồng thời nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Qua đó, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà ngày càng phát triển, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng XHHT trong cộng đồng dân cư.