Hội Khuyến học tỉnh: Triển khai chương trình công tác năm 2018

(NTO) Ngày 16-1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Hội Khuyến học tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh; các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác khuyến học-khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong năm, toàn tỉnh vận động xây dựng Quỹ Khuyến học trên 8,2 tỷ đồng; trao 32.958 suất quà, học bổng khen thưởng, hỗ trợ giáo viên, học sinh với tổng trị giá trên 7,7 tỷ đồng. Công tác khuyến học ngoài nhà trường được các cấp Hội chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình: Gia đình học tập, dòng họ học tập, khu dân cư học tập…

Năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động; gắn công tác khuyến học, khuyến tài với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Phấn đấu xây dựng Quỹ Khuyến học đạt bình quân trên 14.000 đồng/người/năm; có trên 57.318 gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, trên 295 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”, 248 khu dân cư đăng ký xây dựng “Khu dân cư học tập”….

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2017.