Đánh giá kết quả rà soát lại chuỗi giá trị nông nghiệp

(NTO) Ngày 29-12, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức cuộc họp báo cáo sơ bộ kết quả đánh giá, rà soát lại các chuỗi giá trị nông nghiệp và khảo sát các doanh nghiệp (DN)/hợp tác xã (HTX) tiềm năng trên địa bàn Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) ở tỉnh ta.

Dự án chương trình FLOW/EOWE do Chính phủ Hà Lan tài trợ triển khai tại tỉnh ta giai đoạn 2016-2020, nhằm mục đích xem xét và phân tích những chuỗi giá trị nông nghiệp/ngành hàng chính có gắn với nhạy cảm giới, phù hợp với mục tiêu tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ; đặc biệt chú trọng đến khâu sản xuất và chế biến sản phẩm. Dự án lập bản đồ và phân tích các DN vừa và nhỏ, các HTX do nữ làm chủ hoặc đồng lãnh đạo và các DN/HTX có phần lớn thành viên hoặc lao động nữ làm việc trong chuỗi/ngành hàng được lựa chọn.

Trên cơ sở đặc điểm, tình hình phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đề xuất 6 chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp được lựa chọn tham gia vào dự án giai đoạn 2018-2020 thuộc dự án SNV gồm: măng tây, nho, táo, tỏi, nha đam, lúa. Về kết quả khảo sát tại 30 cơ sở, DN, HTX do nữ lãnh đạo hoặc đồng lãnh đạo, cho thấy đa số đơn vị được khảo sát đều mong muốn được hỗ trợ của các cấp chính quyền và dự án để cải thiện tình trạng sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối, xúc tiến thương mại.

Từ kết quả rà soát các chuỗi giá trị và khảo sát các DN/HTX tiềm năng trên địa bàn dự án, Tổ chức SNV có cơ sở để hoàn thiện những hạn chế, bất cập, xây dựng lộ trình, chiến lược can thiệp với mỗi ngành hàng phù hợp nhằm hỗ trợ các đơn vị trong thời gian đến.