Phước Hậu: Cánh đồng lớn vụ mùa đạt năng suất trên 64 tạ/ha

(NTO) Ngày 27-12, UBND xã Phước Hậu (Ninh Phước) tổ chức tổng kết cánh đồng lớn vụ mùa và triển khai sản xuất vụ đông-xuân 2017- 2018.

 
 
Nông dân thôn Hiếu Lễ kiểm tra ruộng lúa vụ mùa cánh đồng lớn chuẩn bị thu hoạch.

Theo đó, toàn xã có 247 hộ gieo trồng 100 ha lúa theo mô hình cánh đồng lớn, tăng 44 ha so với vụ hè- thu. HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Hậu phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật canh tác và các doanh nghiệp cung ứng lúa giống, phân bón, thuốc BVTV với định mức gieo 200 kg/ha giống TH 41 xác nhận. Nông dân áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” mang lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất bình quân ước đạt 64,3 tạ/ha, tăng trên 6 tạ so với cùng kỳ và tăng 5 tạ/ha so với ruộng canh tác đại trà. Giá lúa thương phẩm được các doanh nghiệp thu mua hiện nay tại địa phương 5.700 đồng/kg, nông dân thu nhập tăng thêm 4,4 triệu đồng/ha so với ruộng sản xuất lúa đại trà. Việc thực hiện mô hình cánh đồng lớn giúp nông dân ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào canh tác lúa, tăng năng suất, nâng cao thu nhập; tạo mối liên kết phát triển bền vững giữa HTX với nông dân và các doanh nghiệp.

Vụ đông-xuân 2017- 2018, xã Phước Hậu mở rộng sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn lên 300 ha thu hút 647 hộ tham gia, chiếm 35% diện tích đất lúa trên địa bàn xã. Trong đó có 56 ha của 103 hộ thôn Hiếu Lễ liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống TH 41 nguyên chủng. Thời vụ xuống giống cánh đồng lớn dự kiến kết thúc vào ngày 10-1-2018.