Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân

(NTO) Ngày 28-12, Hội Nông dân huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, các cấp Hội Nông dân huyện đã kết nạp 237 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 5.643 hội viên; có 8/8 xã thành lập Tổ hội nghề nghiệp; qua bình xét có 1.759 hộ đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; giải ngân nguồn vốn cho 10 dự án/72 hộ vay, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Trong năm 2018, các cấp Hội Nông dân huyện tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề và nhân rộng mô hình hiệu quả. Tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp; kết nạp 340 hội viên mới; tổ chức dạy nghề cho 240 lao động; đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; 80% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh và khá; mỗi cơ sở Hội đều xây dựng 1 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường...