Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc các dự án quan trọng, cấp bách của tỉnh

(NTO) Ngày 26-12, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và việc giải quyết vướng mắc một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, cấp nước quan trọng, cấp bách trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, cấp nước quan trọng, cấp bách đang triển khai, gồm: Hệ thống thủy lợi Tân Giang khắc phục hạn hán vùng sản xuất nông nghiệp huyện Thuận Nam; Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Than (Ninh Sơn) và Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Trong đó, Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Giang có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016-2018; Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Than có tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017-2020; Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung có tổng mức đầu tư 412,6 tỷ đồng, với 9 dự án thành phần. Tuy nhiên, do nhiều lý do nên đến nay các dự án nói trên vẫn chưa hoàn thành theo đúng tiến độ.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kế hoạch triển khai thực hiện của từng dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các chủ đầu tư cố tình vi phạm. Đồng thời nhấn mạnh đây là những dự án có tính chất cấp bách cần phải triển khai thi công ngay. Trong đó, đối với Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Giang cần thúc đẩy hoàn thành sớm 5 gói thầu đã triển khai cũng như phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gia hạn vốn. Đối với các dự án còn lại, Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chủ đầu tư kiểm tra, xác định lại hiện trạng các loại đất, để sớm tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… Phấn đấu sang tháng 1-2018 các chủ đầu tư phải triển khai ngay những công việc tiếp theo của dự án theo đúng quy định.