Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh với các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP của các ngành, các cấp và địa phương; củng cố và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP có trách nhiệm cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về ATTP, về các cơ sở vi phạm ATTP trong các đợt thanh tra, kiểm tra, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP, tập trung thanh tra, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp đến; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP, công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện truyền thông, đồng thời biểu dương những cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, chất lượng để nhân dân biết, tẩy chay các sản phẩm bẩn, lựa chọn thực phẩm bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.