Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, trong 2 ngày 13 và 14-11-2017, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018. Quốc hội cũng đã thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).