Ngập tràn niềm vui

Rạng danh Cách mạng Tháng Mười,
Nước Nga lạc hậu, đổi đời sang trang.
Lịch sử thế giới huy hoàng,
Cách mạng vô sản, bảng vàng ghi tên.
Đưa bao đất nước vùng lên,
Xóa tan nô lệ đáp đền ơn dân.
Cảm ơn cách mạng vạn lần,
Nước Nga bừng dậy mùa xuân ngập tràn,
Ánh sáng cách mạng tỏa lan,
Năm châu, bốn biển ngập tràn niềm vui.
Phan Văn Liên