Nói với mùa thu

Thu rón rén về 
trong một sớm ban mai
Khi cơn gió lạnh 
thổi tràn qua khóe mắt
Hàng cây trên phố
đã đến mùa khoe sắc
Nhiều lá vàng xen 
giữa bao nụ, bao chồi…
Tôi vẫn đứng đây 
bên góc khuất cuộc đời
Tìm nét hồn nhiên 
của một thời thơ ấu
Đâu dễ phai phôi 
xóa mờ điều cất giấu…
Nên cứ dại khờ
Thả nỗi nhớ vào thơ.
Thùy Trang