Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NTO) Trong nhiệm kỳ 2012-2017, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Ngô Văn Châu, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để đưa Chỉ thị 03-CT/TW, nay là Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, Đảng đoàn, Hội CCB tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đến các cấp hội; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 05-CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch công tác hội từng năm và toàn khóa. Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng Đảng và những chuẩn mực đạo đức của CCB Việt Nam “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Hội Cựu chiến binh tỉnh trao nhà  “Tình đồng đội” cho CCB Huỳnh Thị Lan, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Ảnh: Hoàng Trung

Điểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác, Hội CCB các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội đã đề ra kế hoạch thực hiện với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, trong đó trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đông đảo hội viên CCB chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đứng ra tín chấp cho 7.369 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với hơn 169 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi; huy động được 25,1 tỷ đồng góp vốn xoay vòng cho hơn 10.550 lượt hội viên vay không lãi để giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn Hội có 32 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 tổ hợp tác, 38 trang trại nông-lâm-thủy sản và 276 gia trại do CCB làm chủ đang sản xuất, kinh doanh ổn định, hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương hàng trăm tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động ở địa phương, trong đó có hơn 1/3 là CCB, con em CCB và gia đình chính sách.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh còn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro...; đóng góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong 5 năm, đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội được 396 triệu đồng, xóa 238 căn nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 36 căn nhà “Tình đồng đội”; giảm 274 hộ nghèo và 295 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ 8,12% giảm còn 4,84%, hộ cận nghèo từ 8,08% giảm còn 5,87% (theo tiêu chí nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020), góp phần tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Không chỉ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội, các cấp Hội còn tích cực phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn cơ sở, động viên con em tích cực học tập, sản xuất, lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và làm tốt công tác phát triển Đảng. Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp và hội viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, quan liêu xa rời quần chúng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Ngô Văn Châu cho biết thêm: Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt việc quán triệt, học tập nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05-CT/TW. Đây là giải pháp cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc để việc triển khai, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Thông qua đó, để cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ cấp bách, cơ bản, lâu dài chẳng những trong xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và giá trị đạo đức nhân bản, vì con người, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó xây dựng, bồi đắp tư tưởng, đạo đức, nhân cách tốt đẹp, để các thế hệ CCB luôn xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà Nhân dân đã trao tặng.