Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận, Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2010

Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước

Địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 60 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh xăng dầu với 180 cửa hàng bán lẻ rải khắp các huyện, thành phố. Trong đó Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận có 18 cửa hàng trực thuộc và bán qua 34 đại lý.

Trong hoàn cảnh có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh thị phần để kinh doanh có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời làm nhiệm vụ chi phối thị trường theo chỉ đạo của tỉnh, với hệ thống bán lẻ trực tiếp chỉ chiếm 1/10 toàn tỉnh là nhiệm vụ không dễ đối với Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận. Năm 2010, Chi nhánh tập trung rà soát lại mạng lưới, củng cố và mở rộng thêm các điểm bán lẻ mới, tiến hành ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong tỉnh để đẩy mạnh bán buôn và bán lẻ. Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành kiểm định chất lượng, thường xuyên kiểm tra các điểm bán của đơn vị, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Ban hành qui chế quản lý và thưởng phạt nghiêm minh đối với các điểm bán lẻ xăng, dầu của đơn vị. Theo đó, mỗi cửa hàng thường xuyên có 1 chai mẫu xăng, dầu để đơn vị kiểm tra và khách hàng so sánh mẫu. Xây dựng phong cách kinh doanh văn minh của nhân viên: bảo đảm an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động cho từng điểm bán… Với chiến lược kinh doanh phù hợp, năm 2010, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận chiếm 60% thị phần toàn tỉnh, tổng khối lượng bán ra đạt 50 triệu lít/80 triệu lít toàn tỉnh, nộp ngân sách gần 40 tỷ đồng, đạt 121%.

Bằng sự nỗ lực, lao động sáng tạo, những năm qua Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể đơn vị trong sạch vững mạnh, đời sống cán bộ, công nhân viên được bảo đảm. Các điểm kinh doanh của đơn vị chiếm được uy tín người tiêu dùng. Năm 2009, 2010 Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận liên tiếp được bình chọn là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; năm 2010 được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh.