Đại hội Hội Người tù yêu nước huyện Thuận Nam

(NTO) Ngày 14-6, Hội Người tù yêu nước huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người tù yêu nước huyện Thuận Nam luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, nhiều hội viên vượt lên hoàn cảnh, sức khỏe để lao động sản xuất, phát triển kinh tế bảo đảm cuộc sống gia đình.

Đại hội Hội Người tù yêu nước huyện Thuận Nam.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Người tù yêu nước huyện Thuận Nam tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương, xây dựng gia đình văn hóa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…