Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

(NTO) Thời gian qua, Đảng bộ Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Đồng chí Trần Minh Nam, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã tạo chuyển biến tích cực về phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Kết quả này chính là cơ sở, nền tảng quan trọng, thuận lợi giúp cho Đảng bộ thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp, đi sâu vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, ngay sau khi có hướng dẫn của Thành ủy, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời, xây dựng nội dung, kế hoạch học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thường xuyên đưa những chuẩn mực, nội dung này vào các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể. Việc học tập và làm theo luôn bám sát phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm” bằng những việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” và “chống” nhằm phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức; công tác bồi dưỡng, phát hiện tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được chú trọng. Với những việc làm thiết thực đã tạo nên sức lan tỏa, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao tinh thần, thái độ, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ, tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Đặc biệt, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm tồn đọng, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết tốt, điển hình như việc đền bù, giải tỏa bến xe phía Bắc, chủ trương ngưng hoạt động chợ Tấn Tài… không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, mà còn tạo niềm tin, đồng thuận của đông đảo Nhân dân. Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, trong đó phải kể đến Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phương châm “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, là đơn vị xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Hay Ban Mặt trận khu phố 1, phường Bảo An học tập và làm theo Bác bằng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực phối hợp với lực lượng công an giải quyết nhiều mâu thuẫn, bức xúc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đồng chí Nguyễn Mạnh Kiều, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Bảo An học tập và làm theo Bác với đức tính giản dị, chan hòa, gương mẫu trong cuộc sống đời thường, đồng thời hết sức, hết lòng tận tụy phục vụ Nhân dân đã vận động quyên góp kinh phí bắc điện chiếu sáng tại các đường hẻm…

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại
Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tận tụy phục vụ người dân đến giao dịch.

Đồng chí Trần Minh Nam cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội cấp mình. Trong học tập và làm theo, cần lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị, cá nhân để tập trung giải quyết, khắc phục, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch 60/KH-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 15-3-2017 về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.