Xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ

Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” nhằm biểu dương thành tích xuất sắc và khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của giảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”.

Theo đó Giải thưởng được tổ chức 03 năm một lần. Giải thưởng được xét tặng cho các công trình khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Y, Dược; Khoa học Nông nghiệp; Khoa học Xã hội; Khoa học Nhân văn. Đối tượng tham gia Giải thưởng là công trình khoa học và công nghệ của giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở giáo dục đại học không quá 35 tuổi.

Ảnh minh họa.

Công trình tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu: Mỗi công trình do một hoặc nhiều giảng viên trẻ thực hiện nhưng phải có một người chịu trách nhiệm chính, tổng số người tham gia thực hiện không quá 09 và có ít nhất 50% số người tham gia là giảng viên trẻ; công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu theo quy định; công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm và chưa nhận bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng; tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả, tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật khoa học và công nghệ năm 2013.

Tiêu chí xét tặng Giải thưởng bao gồm: Công trình có những phát hiện khoa học mới, kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín; công trình góp phần giải quyết được vấn đề cơ bản để cải tiến, đổi mới công nghệ và tạo sản phẩm mới; công trình có đóng góp cho phát triển chính sách, chiến lược và kinh tế xã hội của ngành, địa phương; công trình có sản phẩm được chuyển giao hoặc có khả năng chuyển giao; công trình có sản phẩm được ứng dụng phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo.

Việc xét tặng Giải thưởng được tiến hành ở 02 cấp: Cấp cơ sở và cấp Bộ

Thông tư cũng quy định cụ thể số lượng giải thưởng của mỗi lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo đó, giải nhất không quá 02 giải thưởng/lĩnh vực; giải nhì không quá 05 giải thưởng/lĩnh vực; giải ba không quá 10 giải thưởng/lĩnh vực; giải khuyến khích không quá 15 giải thưởng/lĩnh vực.

Mức thưởng giải nhất là 10.000.000 đồng/công trình, giải nhì 7.000.000 đồng/công trình; giải ba 5.000.000 đồng/công trình; giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2017.

Nguồn www.chinhphu.vn