Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(NTO) Sáng ngày 25-3, tại xã Phước Hữu (Ninh Phước), Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước và đông đảo người dân xã Phước Hữu.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ.
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động đã đem lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn dân cư, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung cơ bản là: Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn thực phẩm; toàn dân đoàn kết, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nội dung cuộc vận động. Xác định chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong chương trình công tác của cấp ủy đảng và chính quyền. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 của Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn và tạo điều kiện để Mặt trận triển khai cuộc vận động đến các xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì phối hợp với các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động với nội dung, chỉ tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong nhân dân, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư. Tổ chức quán triệt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp nguồn lực…nhằm phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm cho mỗi ngưởi dân tự ý thức về vai trò trách, trách nhiệm, quyết tâm và hành động để ủng hộ và tự giác, tích cực tham gia cuộc vận động. Phát huy tính chủ động, sáng tạo đặc thù, thế mạnh từng địa phương, vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, tự giác nỗ lực của mọi người dân trong thực hiện cuộc vận động, tinh thần đoàn kết gắn bó, chia sẻ, nỗ lực vươn lên, tạo sự lan tỏa trong toàn thể các cấp các ngành, các địa phương và nhân dân. Gắn phong trào thi đua “ Toàn dân chung sức xây dưng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên với việc thực hiện nội dung cuộc vận động. các ngành, hội đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân hăng hái thi đua sôi nổi.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các tổ chức thành viên ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020. Và ký kết giao ước thi đua giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố thực hiện phong trào thi đua năm 2017.

Dịp này, đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao 350 triệu đồng hỗ trợ huyện Ninh Phước xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.