VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

Bảo vệ môi trường cần hành động quyết liệt!

(NTO) Có thể nói, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang là chủ đề nóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân trong cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) của tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường (BVMT) như Kế hoạch về phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020... Đặc biệt, ngành TN&MT đã có những cách làm hay, tạo được quan tâm và huy động người dân tham gia thực hiện BVMT như xây dựng và thực hiện Đề án “Tổ chức và hoạt động của tổ cộng đồng tự quản về giám sát hoạt động xả thải vào môi trường tại các khu vực sản xuất tập trung có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh”. Đến nay, toàn tỉnh đã có 8 Tổ cộng đồng giám sát hoạt động xả thải vào môi trường đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần hạn chế tình trạng lén lút xả thải độc hại của một số nhà máy ra môi trường, làm ô nhiểm nguồn nước, trong đó có nguồn nước sinh hoạt của người dân. Thực hiện công tác quan trắc, đánh giá chất lượng các thành phần môi trường và thông báo kết quả quan trắc định kỳ hàng tháng, quý đến các sở, ban, ngành, địa phương để sử dụng. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra công tác BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao...Với những việc làm tích cực nêu trên đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên- thanh niên LLVT tỉnh tham gia bảo vệ môi trường biển xanh- sạch- đẹp. Ảnh: Sơn Ngọc

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại về môi trường trong tỉnh như tình trạng quy hoạch một số khu đô thị chưa gắn liền với vấn đề xử lý chất thải, xử lý nước thải…nên dễ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường. Việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ vẫn còn hạn chế, hệ thống xử lý chất thải của một số doanh nghiệp, đơn vị sản xuất chưa đạt quy chuẩn theo quy định do đặt nặng mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Các dự án đầu tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa được các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ dự án trong việc thực hiện các biện pháp BVMT và chưa có quy định cơ chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác giám sát việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường… cũng góp phần dẫn đến những tác động xấu về môi trương trước mắt và lâu dài. Đó là chưa kể ý thức của người dân trong việc BVMT chưa cao như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp, đổ rác xuống nguồn nước…cũng góp phần làm cho môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cộng đồng nói chung...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đã nêu, trong đó cơ bản là hệ thống các văn bản về BVMT thiếu đồng bộ, thiếu chi tiết, tính ổn định không cao, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế... trong việc BVMT. Các cơ sở pháp lý, chế tài xử phạt đối với các loại hành vi gây ô nhiễm môi trường chưa đủ mạnh. Mặt khác, một số ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đối với công tác BVMT, dẫn đến buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát về môi trường. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục về BVMT trong xã hội còn hạn chế.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU “Về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh”. Chỉ thị nêu rõ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác BVMT, nhất là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; xác định công tác BVMT là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội nhanh, bền vững...

Thiết nghĩ, để môi trường trên địa bàn tỉnh trong lành theo đà phát triển chung, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế…yêu cầu đặt ra là các ngành, địa phương cần cụ thể hóa Chỉ thị nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng tinh thần và hành động quyết liệt, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền ý thức về BVMT để mỗi người dân biết góp sức của mình, chung tay BVMT, “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp” cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi người và cộng đồng.