Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 8 (khóa IX); sơ kết 5 năm thực hiện NQ 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ

(NTO) Ngày 20-2, Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 8 (khóa IX); sơ kết 5 năm thực hiện NQ 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến dự có 335 đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bí thư, Chủ tịch UBND và lãnh đạo các sở, ban, ngành của 11 tỉnh thành phố trên địa bàn, chỉ huy các đơn vị và các cơ quan nghiệp vụ Quân khu. Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 5 đã cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Các tiềm lực về chính trị, kinh tế, quân sự ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, Quân khu 5 được Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về huy động ngân sách của các địa phương xây dựng công trình phòng thủ có hiệu quả.