UBMTTQVN tỉnh: Tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

(NTO) Sáng ngày 16-11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức trọng thể buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2012).

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đến dự và phát biểu chào mừng. Tham dự còn có đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (AH), AH lực lượng vũ trang, AH lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
phát biểu chào mừng tại buổi họp mặt.
 
 
Các đại biểu tham dự.

Đồng chí Đỗ Thị Bích Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang qua 82 năm hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Diễn văn nêu rõ, ra đời ngày 8-11-1930, Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đã gây được cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá trình tổ chức và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trải qua những chặng đường lịch sử từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ (1946-1975) cho đến thời kỳ đổi mới đất nước, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ tháng 2-1977 là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đã không ngừng phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh.

Ở tỉnh ta, từ những năm 1930-1936, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng của địa phương. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, các lực lượng cách mạng trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, đến ngày 16-4-1975 kịp thời cùng cả nước mở cuộc tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn quê hương Ninh Thuận. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, tập hợp chặt chẽ trong Mặt trận Tổ quốc, tự lực, tự cường, vươn lên giành được những thành tựu quan trọng trong sự nhgiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương các vị nhân sĩ, trí thức, các cán bộ MTTQ, tổ chức thành viên các cấp đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố, tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp tục khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của mình trong đời sống chính trị-xã hội; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Để củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí yêu cầu MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

* Mời xem video clip: UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam