Nâng cao chất lượng trang “Quân sự, quốc phòng địa phương” trên Báo Ninh Thuận

(NTO) Báo Ninh Thuận và Bộ CHQS tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Theo đó, trên Báo Ninh Thuận, hàng tháng sẽ có chuyên trang “Quân sự, quốc phòng địa phương” đăng trên số báo phát hành vào cuối tháng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

PV: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên trang “Quân sự, quốc phòng địa phương” trên Báo Ninh Thuận?

Đồng chí Hoàng Ngọc Thái: Việc mở trang “Quân sự, quốc phòng địa phương” trên Báo Ninh Thuận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua chuyên trang này, kịp thời tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Chuyên trang sẽ phản ánh được một cách toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần vào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

PV: Để trang “Quân sự, quốc phòng địa phương” trên Báo Ninh Thuận ngày càng có chất lượng, thu hút đông đảo bạn đọc, công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với Báo Ninh Thuận trong thời gian tới như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Ngọc Thái: Thời gian qua, trên các số Báo Ninh Thuận có khá nhiều tin, bài phản ánh các hoạt động về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, phản ánh tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Một số tin, bài phản ánh kịp thời bộ đội giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,…

Tuy nhiên, tin, bài phản ánh chưa toàn diện các mặt hoạt động của LLVT, tính thời sự chưa cao, chưa nêu được nhiều gương người tốt, việc tốt. Để nâng cao chất lượng trang “Quân sự, quốc phòng địa phương” trên Báo Ninh Thuận, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Chính trị phối hợp với lãnh đạo Báo Ninh Thuận kiện toàn Tổ biên tập, cộng tác viên. Hai bên thống nhất xây dựng các chủ điểm tuyên truyền trong tháng. Căn cứ vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy và Bộ CHQS tỉnh để xác định nội dung tuyên truyền cụ thể. Đơn vị sẽ chủ động phối hợp với Báo Ninh Thuận tập trung nghiên cứu, đổi mới cách thức tuyên truyền, tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên để viết được các tin, bài có chất lượng cao, đảm bảo tính đa dạng, tính giáo dục, thu hút ngày càng nhiều bạn đọc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!