Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhận nhiệm vụ mới

Ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Sơn La sẽ thôi chức vụ Bí thư, thôi tham gia trong Ban thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về nhận chức Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

Chiều nay (23/6), ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Thào Xuân Sùng - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Thào Xuân Sùng

Theo quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị, ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy Sơn La sẽ thôi chức vụ Bí thư, thôi tham gia trong Ban thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về nhận chức Phó trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2010- 2015.

Nguồn VOV.VN