XÃ NHƠN SƠN

Lồng ghép tuyên truyền CSSKSS với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ”

Nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của dự án UNFPA, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền CSSKSS gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ đó nâng cao kiến thức của người dân trong CSSK phụ nữ ở tuổi sinh đẻ và trẻ em.

(NTO) Xã Nhơn Sơn có 10 thôn, trong đó có 1 thôn là đồng bào dân tộc Chăm và 2 thôn là đồng bào dân tộc Raglai. Do trình độ dân trí còn hạn chế, nên công tác tuyên truyền về CSSKSS gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hàng tháng, hàng quý trong các cuộc họp dân của các thôn, Ủy ban MTTQ xã đều lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức về CSSKSS. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Trạm y tế, các cộng tác viên dân số vận động các chị em trong thời kỳ mang thai khám thai đúng định kỳ, hướng dẫn cách chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh….Đặc biệt, Chiến dịch truyền thông Lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn được triển khai tích cực, đã góp phần làm chuyển biến về nhận thức, tự giác thực hiện KHHGĐ của người dân.

Ông Vũ Trọng Cường, Chủ tịch UBMTTQ xã Nhơn Sơn cho biết: “Từ khi thực hiện chương trình lồng ghép CSSKSS gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện KHHGĐ, CSSKSS nên hạn chế tình trạng gia đình sinh nhiều con, phụ nữ mang thai được CSSK tốt hơn nhờ đó chất lượng dân số ngày càng nâng cao”.