KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUẾ (10/9/1945 - 10/9/2011)

Cục Thuế Ninh Thuận: Hội nhập và phát triển

Cùng với ngành Thuế cả nước, sau 66 năm thành lập và trưởng thành, nhất là sau 19 năm tái lập tỉnh, Cục Thuế Ninh Thuận đã không ngừng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong tiến trình hội nhập và phát triển.

(NTO) Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế… Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh và phối hợp với các ngành đề ra các biện pháp quản lý thuế hiệu quả, qua đó số thu Ngân sách Nhà nước tăng đều qua các năm. Tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2011 (phần thu nội địa) trên địa bàn tỉnh ước đạt 635 tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 58,3% so với số thu cùng kỳ năm trước, góp phần tích cực vào việc cân đối ngân sách đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục kê khai nộp thuế. Ảnh: Văn Miên

Cùng với những nỗ lực vượt qua khó khăn của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tốt phương thức quản lý mới theo quy định của Luật Quản lý thuế như: Người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế; cơ quan Thuế thực hiện các chức năng quản lý mà trong đó trọng tâm là cung cấp các dịch vụ công (tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục kê khai thuế...) và giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ thuế. Qua thời gian triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh nhiệm vụ thu Ngân sách, Cục Thuế tỉnh còn thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT... cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết một phần khó khăn về vốn trong sản xuất, kinh doanh, được các doanh nghiệp đồng tình và hoan nghênh.

Cục Thuế tỉnh đã triển khai có hiệu quả lộ trình cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh công tác đối thoại, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai thực hiện pháp luật thuế; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; công khai các thủ tục hành chính, triển khai hệ thống ứng dụng phần mềm kê khai mã vạch hai chiều, tổ chức triển khai thuế qua mạng internet; kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chức năng để đáp ứng yêu cầu của Luật Quản lý thuế. Tất cả các thủ tục hành chính về thuế được thực hiện tập trung tại bộ phận “một cửa” ở cơ quan thuế các cấp, cải tiến và bỏ những biểu mẫu không cần thiết, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp; chuyển đổi phương thức quản lý hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo phương pháp quản lý hiện đại. Doanh nghiệp được trao quyền chủ động trong việc xác định số lượng hoá đơn sử dụng, tìm đối tác nhận in hoá đơn, ký hợp đồng đặt in hoá đơn, tự in hoá đơn để sử dụng.  

Quán triệt quan điểm công tác thuế là một trong những công tác trọng tâm, do vậy, ngành Thuế đã dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể để xây dựng các đề án, các biện pháp về quản lý thuế, chống thất thu Ngân sách Nhà nước... Quan tâm đến công tác quản lý cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, theo từng chức năng quản lý thuế, đảm bảo chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo quy định chung của Nhà nước và của ngành. Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận các thành tích, Cục Thuế Ninh Thuận vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2015, việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách có ý nghĩa hết sức quan trọng và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Vì thế, những tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Toàn ngành ra sức phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và quản lý nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý triệt để số nợ thuế quá hạn, đảm bảo hoàn thành vượt mức ít nhất 10% dự toán; cùng với số thu về thuế xuất, nhập khẩu, phấn đấu tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2011 đạt trên 1.000 tỷ đồng. Quán triệt trong toàn ngành nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011. Tiếp tục triển khai hoàn thành việc xây dựng các đề án chính sách pháp luật thuế theo kế hoạch năm 2011 đã đề ra và nhiệm vụ mới phát sinh. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị định số 51/CP của Chính phủ về hoá đơn, đảm bảo 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện hoá đơn tự in theo quy định. Thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý trong nội bộ ngành, đề cao kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Phan Tú Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây Dựng và Cơ khí Ngọc Sỹ

Doanh nghiệp xác định thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế thể hiện sự minh bạch trong tài chính, năng lực của công ty để góp phần làm tăng thương hiệu trong nền kinh tế thị trường, nhất là công trình đấu thầu. Cơ quan thuế đã hỗ trợ rất đắc lực cho doanh nghiệp về những vướng mắc trong chính sách thuế như trong lĩnh vực đăng ký, kê khai, hoàn thuế và làm các thủ tục khác. Trong thời gian đến, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế; tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hậu thuẫn tích cực để cộng đồng doanh nghiệp nhân lên sức mạnh nội lực, phấn đấu phát triển hơn nữa, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách địa phương.
Bà Hồ Thị Hoa, Tiểu thương chợ Phan Rang

Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của người kinh doanh và người dân. Đã kinh doanh thì phải tìm hiểu pháp luật, chính sách về thuế để làm tròn nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm của người kinh doanh chứ không phải chỉ để được tuyên dương hay ghi nhận. Nộp thuế tốt cũng là cách thể hiện uy tín của mình trên thương trường. Tôi xem đây là trách nhiệm của người công dân, cần phải gương mẫu, góp một phần nhỏ bé và cũng là thực hiện văn hóa trong kinh doanh. Chính sách thuế luôn được thay đổi, bổ sung, đề nghị ngành thuế thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kịp thời và đầy đủ để hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội thuế số 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Cùng với toàn ngành, hiện nay Đội thuế chúng tôi đang nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2011. Toàn đội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, đôn đốc các hộ tiểu thương thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Tăng cường quản lý kê khai, nộp thuế của các hộ kinh doanh đảm bảo thu đúng chính sách, chế độ; các trường hợp kê khai không đúng, có biểu hiện trốn lậu thuế phải thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời. Đồng thời, sẽ triển khai các biện pháp mạnh như xử phạt, cưỡng chế thu nợ theo Luật Quản lý thuế. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2011.