Đại hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Hải; Hội Phụ nữ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Hải vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011-2016.

(NTO) Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ninh Hải không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các cấp hội tranh thủ nhiều nguồn vốn, tạo điều kiện cho trên 10.000 lượt hội viên vay, với số tiền gần 78 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 10% (năm 2006) xuống còn 8,23%. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hằng năm, các cấp Hội tổ chức trên 99% cán bộ, hội viên đăng ký tham gia. Qua bình xét, có trên 89% chị đạt 3 tiêu chuẩn 5 năm liền.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Ninh Hải tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... trong toàn thể hội viên, giúp chị em nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, trở thành người phụ nữ tiến bộ trong thời kỳ mới.

Công an tỉnh vừa tổ chức Đại hội Phụ nữ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2011-2016).

Qua 5 năm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào phụ nữ, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, phụ nữ Công an tỉnh phấn đấu hàng năm có 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc- Xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% cơ sở Hội đạt loại khá, 80% cán bộ cơ sở Hội đạt loại giỏi; 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70-75% đạt danh hiệu Chiến sĩ Tiên tiến, 5 -10% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 20 – 25 hội viên được kết nạp vào Đảng.