Đoàn công tác Ban tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn và Ninh Hải

(NTO) Ngày 5-7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn để nghe báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ninh Sơn.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và 3 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng bộ huyện Ninh Sơn đã kịp thời có những chủ trương đúng đắn chỉ đạo các cấp ủy đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước tạo được lòng tin cho cán bộ và nhân dân. Công tác chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực và giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị cho đội ngũ đảng viên luôn gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và được thống nhất cao trong toàn Đảng bộ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Ninh Sơn đồng thời lưu ý các đồng chí lãnh đạo địa phương, trong thời gian tới cần quan tâm làm tốt việc quản lý, phát triển đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng, chú ý đến việc tạo nguồn. Tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đối với việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ cần đảm bảo đúng cơ cấu, trong đó cần ưu tiên, quan tâm đến cán bộ nữ…

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục làm việc với Huyện ủy Ninh Hải. Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, các thành viên của đoàn đã chất vấn, nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các Ban Đảng của huyện làm rõ một số vấn đề như: Việc thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa thể chế hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ quản lý và chủ trương thí điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; công tác điều động, luân chuyển cán bộ, kinh nghiệm kết nạp đảng viên... Bằng nhiều biện pháp tích cực, cụ thể, trong hai năm qua công tác xây dựng TCCSĐ của huyện Ninh Hải đã thu được nhiều kết quả khá tích cực, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Trong hai năm qua, toàn Đảng bộ đã củng cố và phát triển thêm được 11 chi bộ mới, nâng nâng tổng số TCCSĐ trong toàn huyện lên 53 TCCSĐ, với 1.173 đảng viên.

Thay mặt đoàn, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ huyện Ninh Hải đồng thời đề nghị Huyện ủy Ninh Hải cần chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập, liên hệ kiểm điểm vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các TCCSĐ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra…