Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(NTO) Ngày 5-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2011. Theo đó, trong thời gian đến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; duy trì nền nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa Bộ CHQS tỉnh với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.