Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 5-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

(NTO) Trong 6 tháng qua, công tác tuyên giáo tỉnh ta đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, tuyên truyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền các gương điển hình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các ngày lễ lớn, các sự kiện diễn ra trong tỉnh. Các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm về công tác khoa giáo đều được triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả. Công tác huấn học được đẩy mạnh, tính đến nay toàn tỉnh đã mở được 169 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và học tập nghị quyết, các chuyên đề cho 32.756 cán bộ, quần chúng. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng của các ngành, địa phương đơn vị đã được tăng cường sưu tầm và xác minh tư liệu lịch sử.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định toàn ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng dư luận. Tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận và phản ảnh sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tuyên truyền công tác triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo. Đặc biệt tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân; theo dõi việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối và đôn đốc các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII theo Chương trình toàn khóa của Tỉnh ủy.