Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Trong những năm qua, Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, từng bước góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương.

Xác định công tác KHKT là nhiệm vụ trọng tâm, nhiều năm qua, Hội Khuyến học thành phố luôn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể và trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Cùng với đó, phong trào KHKT và xây dựng XHHT cũng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân và các trường học trên địa bàn triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực để giáo viên, học sinh phấn đấu, nỗ lực trong học tập.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học thành phố luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; chú trọng thành lập các chi hội khuyến học trong trường học, các ban khuyến học trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp. Toàn thành phố hiện có 23 hội cơ sở (16 phường, xã và 7 trường THPT) với 367 chi hội ở các thôn, khu phố, trường học; có 76 ban khuyến học và 39.946 hội viên, đạt tỷ lệ 21,02% so với dân số thành phố.

Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trao học bổng cho các em học sinh.

Thực hiện việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2021, các cấp Hội Khuyến học đã đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình học tập, gắn với học và làm theo lời Bác, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào tự giác, tự nguyện thường xuyên. Đến nay, toàn thành phố, đã xây dựng được 30.274 gia đình học tập, 17 dòng họ học tập, 100 cộng đồng học tập và 53 đơn vị học tập. Các mô hình học tập đã tác động mạnh mẽ đến việc vận động các tầng lớp Nhân dân học tập suốt đời, nâng cao dân trí và trình độ chuyên môn, xây dựng văn hóa học tập, đặc biệt quan trọng là giúp cho đông đảo người dân trở thành những người lao động được đào tạo nghề. Từ sự nâng cao dân trí, góp phần tích cực vào việc xây dựng diên mạo nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư văn hóa.

Đặc biệt, các cấp Hội còn phối kết hợp với các chi hội nhà trường làm tốt công tác khuyến học, quan tâm chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Hội đã tích cực, đa dạng hóa các hình thức và đối tượng vận động như: Thu hội phí tự nguyện của hội viên, vận động trong cán bộ công chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, vận động trong Nhân dân, cha mẹ học sinh, tổ chức các đêm văn nghệ, các buổi thắp sáng ước mơ, thắp sáng niềm tin, nhịn ăn quà vặt, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương... để tạo nguồn lực động viên tinh thần học tập của các em học sinh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã vận động được trên 11,184 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho 18.360 học sinh nghèo, cấp 1.020 suất học bổng cho học sinh, khen thưởng cho 68.823 học sinh và giáo viên có thành tích trong dạy và học.

Ông Lê Huỳnh Sinh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết: Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội Khuyến học tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể nên công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn thành phố trong những năm qua đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, mạng lưới tổ chức hội được xây dựng đều khắp ở địa bàn thôn, khu phố, phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào KHKT, xây dựng XHHT, các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ đạt và vượt chỉ tiêu giao, giúp đỡ kịp thời cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập, khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong dạy và học, thúc đẩy phong trào thi đua 2 tốt trong trường học; vận động Nhân dân, khuyến khích cán bộ, công chức học tập thường xuyên để nâng cao trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố mang lại nhiều hiệu quả tích cực, không những giữ gìn nét văn hóa truyền thống hiếu học mà còn góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân xây dựng XHHT, đưa phong trào KHKT đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng cao. Tiếp tục huy động toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng Tp. Phan Rang- Tháp Chàm từng bước trở thành XHHT.