Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25-11, Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến tới 16 điểm cầu xã, phường.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội chú trọng xây dựng mạng lưới tổ chức hội rộng khắp ở địa bàn thôn, khu phố, xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp, với 39.946 hội viên. Duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển đa dạng các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Toàn thành phố hiện có 30.274 gia đình học tập, đạt 70,2%; 17 dòng họ học tập, đạt 80,9%; 100 cộng đồng học tập, đạt 86,9%... Công tác xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài cũng được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh, với tổng số tiền quyên góp trên 11 tỷ đồng, qua đó động viên, giúp đỡ cho hàng ngàn học sinh nghèo, khích lệ tinh thần học sinh và giáo viên có thành tích cao trong dạy và học.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học Tp. Phan Rang- Tháp Chàm khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: M.D

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; làm tốt vai trò nòng cốt đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; 100% cán bộ khuyến học từ cấp chi hội, cấp xã, phường được tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học; phấn đấu xây dựng quỹ hội ít nhất 30.000 đồng/người/năm.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố gồm 23 đồng chí, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 16 đồng chí.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2021.

* Cùng ngày, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương ngày càng phát triển. Hội đã xây dựng được 83 dòng họ học tập; 65 cộng đồng học tập tại thôn, khu phố; 57 đơn vị học tập tại trường học và các xã, thị trấn và 23.140 lượt hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình hiếu học”; kết nạp phát triển hội viên được 2.541 hội viên; phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 499 lớp đào tạo các ngành nghề trồng trọt và chăn nuôi, làm gốm, dệt thổ cẩm cho 125.384 lượt học viên tham gia. Các cấp hội đã vận động, quyên góp Quỹ Khuyến học, khuyến tài hằng năm được 5,5 tỷ đồng hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng ngàn học sinh nghèo, có thành tích cao trong học tập, giáo viên vượt qua khó khăn học tập, công tác tốt.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Ninh Phước, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: T.Mạnh

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học huyện Ninh Phước tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Phấn đầu có 90% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 80% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 80% cộng đồng thôn, khu phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 100% tổ chức, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 100% thôn, khu phố có chi hội khuyến học; 90% hội cơ sở đạt loại khá trở lên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 thành viên. Đồng chí Ngô Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Phước, nhiệm kỳ 2021-2026.