Tuyên truyền, vận động công nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp, công ty tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày 11-10-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, với mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh đâu đó xuất hiện tình trạng người lao động trong các công ty, doanh nghiệp ngại tiêm vắc xin hoặc lựa chọn loại vắc xin; việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh trong thời gian đến.

Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân ở phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) Ảnh: Văn Nỷ

Trước vấn đề này, UBND đã có Công văn số 5555/UBND-KTTH đề nghị lãnh đạo các công ty, chủ doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực vận động công nhân, nhân viên, người lao động hưởng ứng tiêm vắc xin với thông điệp “vắc xin tốt nhất là được tiêm sớm nhất”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; góp phần cùng với tỉnh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi sản xuất, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” trong thời gian tới thì việc tiêm vắc xin đầy đủ là giải pháp tối ưu.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến chủ các doanh nghiệp, công ty về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (không phân biệt loại vắc xin) là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng...