Ngày 15-10 trên địa bàn tỉnh có 9 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 15-10)