Tập trung cho công tác trồng rừng năm 2021

Để đạt mục tiêu kế hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng thay thế theo kế hoạch năm 2021, từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo công tác trồng rừng đúng tiến độ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị trồng rừng tập trung đã được các đơn vị chủ rừng hoàn tất, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

Ông Hồ Sỹ Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021, toàn tỉnh dự kiến trồng rừng tập trung với diện tích trên 468 ha, trong đó rừng phòng hộ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 197 ha; trồng rừng thay thế 289 ha. Để công tác trồng rừng đảm bảo đúng tiến độ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ rừng xây dựng hồ sơ thiết kế, khu vực trồng, ươm giống, dọn thực bì, đào hố, chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng cho công tác trồng rừng, nhằm đảm bảo thời gian sinh trưởng và phát triển, nâng tỷ lệ sống của cây trồng cao hơn. Cùng với đó, các đơn vị chủ rừng cũng đã phối hợp với các địa phương triển khai cho người dân đăng ký trồng rừng, nhằm đảm bảo đúng tiến độ trồng rừng. Để nâng cao chất lượng trong vụ trồng rừng mới, hằng tuần, Chi cục cử lực lượng phối hợp với các đơn vị chủ rừng đi kiểm tra quy trình trồng rừng; hướng dẫn các đơn vị chủ rừng về kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý chất lượng giống lâm nghiệp tại các đơn vị. Nhờ chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị, hiện nay các đơn vị chủ rừng đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để tiến hành trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên quán triệt đến các đơn vị chủ rừng chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Các đơn vị chủ rừng chuẩn bị nguồn cây giống cho vụ trồng rừng mới năm 2021.

Năm nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Pha được giao trồng 77 ha rừng phòng hộ và rừng thay thế. Để đảm bảo đúng tiến độ, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, khảo sát hiện trường diện tích trồng rừng. Ngoài ra, đã gieo ươm gần 30.000 cây giống, tổ chức xử lý, dọn thực bì, đào hố... đảm bảo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Pha cho biết: Năm nay, đơn vị tiến hành trồng mới 77 ha rừng, trong đó có 27 ha rừng phòng hộ và 50 ha rừng thay thế. Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn tất các khâu và đang tổ chức cấp phát cây giống cho các hộ dân đã đăng ký trồng rừng theo đúng kế hoạch và phấn đấu hoàn thành công tác trồng vào cuối tháng 10. Để đảm bảo vụ trồng rừng đạt kết quả cao, đơn vị phải tính toán kỹ lưỡng từng khâu, nhằm đảm bảo tỷ lệ cây trồng sống cao; đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhân viên, lực lượng bảo vệ rừng chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch.

Song song đó, năm nay các đơn vị chủ rừng còn triển khai trồng dặm, chăm sóc những diện tích cây trồng bị chết của năm trước để có kế hoạch trồng mới. Ông Trần Văn Đạo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến cho biết: Năm nay ngoài trồng mới 130 ha rừng phòng hộ và rừng thay thế, đơn vị còn trồng dặm và chăm sóc trên 100 ha rừng của các năm trước. Đến thời điểm này, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ giống cây, vật tư... để tiến hành trồng mới và trồng dặm. Tuy nhiên, khó khăn nhất của đơn vị hiện nay là diện tích trồng rừng nằm ở các khu vực có địa hình đi lại khó khăn, nguồn nhân công phục vụ cho công tác trồng rừng thiếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hiện nay, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh đã có mưa, nên rất thuận lợi cho việc trồng rừng, vì vậy các đơn vị chủ rừng đã khẩn trương cấp giống cho các hộ dân để tiến hành trồng mới. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 100 ha rừng phòng hộ. Ông Lê Minh Hiền, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Tân Giang, cho biết: Theo kế hoạch, năm 2021 đơn vị trồng 50 ha rừng phòng hộ, để việc trồng rừng đạt kết quả cao, ngoài chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ trồng rừng mới thì đơn vị cũng đang khẩn trương cấp phát cây giống cho các hộ dân đăng ký trồng rừng ở các xã để tiến hành trồng rừng, nhằm đảm bảo đúng kế hoạch. Việc trồng rừng sớm sẽ thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của rừng trong các tháng mùa mưa còn lại. Nên sau khi trên địa bàn có mưa, đơn vị đã tranh thủ đẩy nhanh tiến độ trồng rừng mới và trồng dặm, đến nay đã trồng được trên 30 ha rừng phòng hộ và phấn đấu đến cuối tháng 9 sẽ hoàn tất kế hoạch trồng rừng.